Runristning L1985:602 i Fränninge
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, ca 1 m st och 0,2 m tj uppallad på mindre stenar. På den flata ovansidan finns en runslinga samt en kompassros. På smalsidan i S finns även några runor, möjligen tillverkarsignatur. 3 m fr vagen"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fränninge socken i Sjöbo kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Betesmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S om väg."
Vill du se flera runstenar i Fränninge socken eller Sjöbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.775029
Longitud: 13.798783
Lämnings-ID: L1985:602
Riksantikvarieämbetets ID: Fränninge 115
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Sjöbo
Socken: Fränninge
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:602