Runsten DR343, L1990:4785 i Östra Herrestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bróðir ok Tóki reistu stein þenna eptir Fraðulf/Friðulf, fôður sinn, harða góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h, 0,65 m br (NNV-SSÖ) och intill 0,4 mtj. Ristningen är på ÖNÖ sidan. Runorna är 7-10 cm h.Inskriptionen lyder: Broder och Toke reste denna sten efter sinfader Fradulf, "en mycket god man"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Herrestad socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Östra Herrestad socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.52603
Longitud: 14.165876
Lämnings-ID: L1990:4785
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Herrestad 5:1
Sveriges runinskrifter: DR343,
Plats: Östra herrestads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Ev. samma som gjort DR 293 och 294
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Östra Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:4785