Runsten L1987:4858 i Simris ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1987:4858 i Simris
Foto av Runsten L1987:4858 i Simris
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, DR 345. Stenen har flyttats till nuvarande plats någon gång under perioden 1996-2002. För beskrivning se tidigare läge, Simris 1:2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simris socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.535528
Longitud: 14.322455
Lämnings-ID: L1987:4858
Riksantikvarieämbetets ID: Simris 75
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Simris
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ceadab97-404a-4007-ae00-d7f40810d6b3