Runsten L1987:4776 i Simris
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, DR 344. Stenen har flyttats till nuvarande plats någon gång under perioden 1996-2002. För beskrivning se tidigare läge, Simris 1:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simris socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Vill du se flera runstenar i Simris socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.535505
Longitud: 14.322427
Lämnings-ID: L1987:4776
Riksantikvarieämbetets ID: Simris 76
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Simris
Riksantikvarieämbetets information: » L1987:4776