Runristning DREM85;438N, L1990:3613 i Sankt Olof
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sancti Ólafr bið fyrir mik! "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, på S sidan av mittpelare i kyrka, bestående av 16 runor 3 cm h. Texten tolkas: Sante Ole bed för mig."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sankt Olof socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Rund pelare i kyrkans mitt. På S sidan av pelaren."
Vill du se flera runstenar i Sankt Olof socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.6351
Longitud: 14.122631
Lämnings-ID: L1990:3613
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Olof 69:1
Sveriges runinskrifter: DREM85;438N,
Plats: Sankt olofs kyrka
Placering:
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Sankt Olof
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:3613