Hällristning L1991:9242 i Gladsax
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, på block block (5,6x4,5x1,6 m st), bestående av 9 fotsulor, 1 skepp, 2 ormar, 19 rännor och 510 skålgropar Fotsulorna är 20-27 cm l och 6-17 cm br, samtliga helt uthuggna. 4 av dem har tår och är parställda, ett av paren har skålgropar i hälen, det andra paret har upphöjda "hålfötter". Av de övriga fotsulorna är 4 parställda och 1 ensamstående. Skeppet är 39 cm l och består av en enkel linje med stävar. Ormarna är 44-66 cm l med skålgrop som huvud. Rännorna är 2-71 cm l, 6 av dem sammanbinder skålgropar, 10 utgår ifrån skålgropar och 3 rännor är fristående. Av skålgroparna är 504 runda, 3-14 cm i diam och 0,5-3 cm dj; 6 är avlånga, 6-9 cm l, 3-4 cm br och 0,5-1 cm gj. Mitt på blocket är flera brandskador som troligen är förhistoriska eftersom det finns skålgropar huggna i skadorna. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Botark år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-2923-2014) Äldre beskrivning: Hällristning, ca 5x4 m (Ö-V), i block, 5,6x4,5 m (Ö-V) och 1,6 m h, bestående av 9 fotsulor, 7 obestämbara figurer, 1 skepp, 534 älvkvarnar och 8 avlånga fördjupningar. Fotsulorna är 21-25 cm l och 7-15 cm br, alla helt uthuggna och fyra av dem försedda med tår och älvkvarn i hälen. De obestämbara figurerna är tre "stavar", 42-68 cm l, tre vindlingar, 41-104 cm l, samt ett fragment, 24 cm st. Skeppet är 37 cm l, av enkellinjetyp. Älvkvarnarna är 3-15 cm diam och 0,5-3 cm dj. 2+2 älvkvarnar är sammanbundna med rännor, 6-9 cm l. De avlånga fördjupningarna är 10-15 cm l, 3-6 cm br och 0,5-2 cm dj. I NÖ delen av blocket är en 3x1 m st (NV-SÖ) del bortsprängd."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gladsax socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Impediment i åker."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1991:9242 i Gladsax:
"Bruzelius nämner blocket 1869-70. Det skulle enligt sägnen varakastat från Stenshuvud av en jätte, i syfte att träffa Gladsaxkyrka."
Vill du se flera runstenar i Gladsax socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.571348
Longitud: 14.298135
Lämnings-ID: L1991:9242
Riksantikvarieämbetets ID: Gladsax 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Gladsax
Riksantikvarieämbetets information: » L1991:9242