Hällristning L1991:8948 i Gladsax
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gånggrift i hög, undersökt och restaurerad, medhällristning.Högen är 16 m diam och 1.8 m h.Kantkedja synligt iSÖ kanten bestående av 6 stenar, 0.45-0.6 m h, 0.4-0.5 m br och0.2-0.3 m tj.Kammaren är igenfylld, och synligt är 4 sidohällaroch 1 takblock.Sidohällarna är 0.4-1.1 m h, 0.3-0-5 m br och0.15-0.25 m tj. Takblocket är 2.5x2.4 m (NV-SÖ) och 1.8 m h.Frånkammarens SÖ del leder gången, delvis igenfylld, 3.5 m l(NV-SÖ), 1 m br och 0.3-0.7 m h.I NÖ sidan 4 hällar, 0.25-0.55 mh, 0.4-0.9 m br och 0.15-0.35 m tj.Över gången 1 takhäll,2.3x1.3 m (NV-SÖ och 0.6 m tj.På kammarens takhäll är:2) hällristning, 2.4x2.2 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 6yxfigurer, 3 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 14 obestämbarafigurer och 90 älvkvarnar.Skeppen är 33-74 cm l. Fem avdubbellinjetyp med bemanning varav ett med spegelstreck, fyra avdubbellinjetyp utan bemanning och ett av enkellinjetyp utanbemanning.Yxfigurerna är 17-48 cm l.Djurfigurerna är 19-41 cm l,två av linjetyp varav ett fyrbent och ett två- (tre-?) bent samtett helt uthugget tvåbent.Cirkelfigurerna består av ringkors, 18cm diam och en enkel cirkel, 60 cm diam.De obestämbara figurernabestår dels av fyra figurer, 10-20 cm l och 5-11 cm br, och delsav 10 fragment som mest består av linjer, 8-32 cm l.Älvkvarnarnaär 3-7 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Gånggriften samt ett partiutanför gångens mynning undersöktes 1978 av G. Burenhult, LundsUniversitet.Fynd av främst en stor mängd keramik varav hälftenornerad, slipfragment, flintavslag, 5 bärnstenspärlor, 3pilspetsar med urnupen bas, 2 knackstenar och ett skifferhänge.Vid rekonstruktionen fylldes kammare och gång igen avsäkerhetsskäl."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gladsax socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle i kuperad mark. Åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Gladsax socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.571725
Longitud: 14.278077
Lämnings-ID: L1991:8948
Riksantikvarieämbetets ID: Gladsax 8:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Gladsax
Riksantikvarieämbetets information: » L1991:8948