Hällristning L1990:608 i Järrestad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 25x20 m (N-S). Den består av ca 210 fotsulor, varav 130 helt uthuggna med tår, 1 människofigur, vilken benämnes "Dansaren", 6 ryttare till häst, 10 djurfigurer, 3 hjulkors, 4 spiraler, 25 skeppsfigurer, 4 djurfigurer, 10 vapenfigurer, ca 700 älvkvarnar, samt ca 300 figurer vilka ej kunnat bestämmas vid inventeringstillfället. Bland de sistnämnda finns sannolikt fler vapenfigurer, samt fler djurfigurer. Flera ristningar överlagrar varandra. Enligt Burenhult finns dolkstavar med flintblad avbildade på hällen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Järrestad socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och SSÖ-sluttande berghäll. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Järrestad socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.550237
Longitud: 14.279127
Lämnings-ID: L1990:608
Riksantikvarieämbetets ID: Järrestad 13:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Järrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:608