Hällristning L1990:4493 i Östra Nöbbelöv
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 9x2 m (NÖ-SV), bestående av följande två förekomster: Hällristning (1), 4,1x1,6 (NÖ-SV), innehållande 10 skepp, 2 ringkors, 2 människofigurer, 1 yxfigur, 12 obestämbara figurer, 9 fragment, 4 rännor och 70 skålgropar. Skeppen är 21-50 cm l, 8 av dubbellinjetyp varav 7 med bemanningsstreck, av dessa har 3 även spantstreck. 1 skepp är helt uthugget med bemanningsstreck och 1 är av enkellinjetyp. Ringkorsen är 16 och 40 cm i diam, det större har en skålgrop i varje kvadrant, det mindre har en utgående linje, 9 cm l. Människofigurerna är 21-25 cm l och av strecktyp. Yxfiguren är 13 cm l. De obestämbara figurerna är 14-62 cm l och 10-55 cm br. Fragmenten är 5-28 cm l. Rännorna är 4-29 cm l, 2 utgår från skålgropar, 2 sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. 1,9 m NÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), 2,5x0,7 m (NÖ-SV), innehållande 4 skepp, 1 ring, 11 fragment och 7 skålgropar. Skeppen är 25-52 cm l, 3 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav 2 med lurblåsare därav 1 även med spantstreck, 1 skepp är av enkellinjetyp. Ringen 7 cm i diam. Fragmenten är 4-25 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 326-3001-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Östra Nöbbelöv socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av höjdområde. Moränmark. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Östra Nöbbelöv socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.501805
Longitud: 14.296438
Lämnings-ID: L1990:4493
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Nöbbelöv 5:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Östra Nöbbelöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:4493