Hällristning L1990:3715 i Simrishamn 🇬🇧
Foto av Hällristning L1990:3715 i Simrishamn
Foto av Hällristning L1990:3715 i Simrishamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.4x0.3 m (NV-SÖ) bestående av 2 yxfigurer,19-24 cm l.6 m SSV om är:2) Hällristning, 1x0.3 m (N-S) bestående av 2 skeppsfigurer,27-32 cm l, varav ett helt uthugget med bemanningsstreck och ettav dubbellinjetyp med bemanningsstreck."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Simrishamns socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll sluttande mot havet. F d betesmark intill bostadsområde."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.5437
Longitud: 14.354937
Lämnings-ID: L1990:3715
Riksantikvarieämbetets ID: Simrishamn 27:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Simrishamns
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8a144cd3-f459-4ee0-aa1a-8aec2548e766