Hällristning L1990:3701 i Simrishamn 🇬🇧
Foto av Hällristning L1990:3701 i Simrishamn
Foto av Hällristning L1990:3701 i Simrishamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 10x5 m (N-S), bestående av minst 6figurristningar och 2 älvkvarnar.Figurristningarna består av 3 cirkelfigurer, varav en enkelcirkel, en Q-liknande figuroch en glasögon-formad. Därutöverfinns minst ytterligare 3 figurer vilka ej kunde tolkas vidbesiktningen. En av dessa är möjligen en skeppsfigur. Cirklarnaär 7-18 cm diam. Den eventuella skeppsfiguren är ca 30 cm l.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Sannolikt finnsfler än de ovan beskrivna ristningarna. Cirkelfigurerna ärimålade, trots att lokalen ej varit registrerad. Flera sentidaristningar finns på hällen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Simrishamns socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll på strandvall. Gräsbevuxen f d betesmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.536813
Longitud: 14.355067
Lämnings-ID: L1990:3701
Riksantikvarieämbetets ID: Simrishamn 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Simrishamns
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/34802672-7390-4b16-b7f0-7119755b1428