Hällristning L1990:3700 i Simrishamns
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.2x0.4 m (N-S) bestående av 2 skeppsfigurer, 35resp 37 cm l. Mycket grunt huggen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Simrishamns socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll. Område med gamla stenbrott."
Vill du se flera runstenar i Simrishamns socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.543851
Longitud: 14.355335
Lämnings-ID: L1990:3700
Riksantikvarieämbetets ID: Simrishamn 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Simrishamns
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:3700