Hällristning L1990:348 i Järrestad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, bestående av 1 skepp och älvkvarnar. Skeppet är56 cm l och av enkellinjetyp samt mycket grunt hugget.Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på en planhällyta.Ca 20 m SSÖ om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, bestående av en älvkvarn 3 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Järrestad socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönparti av höjdrygg. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Järrestad socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.54847
Longitud: 14.277395
Lämnings-ID: L1990:348
Riksantikvarieämbetets ID: Järrestad 59:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Järrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:348