Hällristning L1990:3324 i Simrishamn 🇬🇧
Foto av Hällristning L1990:3324 i Simrishamn
Foto av Hällristning L1990:3324 i Simrishamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hälristning, 3.1x1.4 (NNÖ-SSV) bestående av 6 skepp och 1fragment. Skeppen är 34-49 cm l, 5 av dubbellinjetyp, varav 3med bemanningsstreck och 1 av enkellinjetyp utan bemanning.Fragmenet är 23 cm l.Samtliga figurer är mycket grunt huggna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Simrishamns socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll invid sluttning mot Ö. Område mellan industri- ochvillabebyggelse."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.549143
Longitud: 14.353605
Lämnings-ID: L1990:3324
Riksantikvarieämbetets ID: Simrishamn 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Simrishamns
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dd3e9577-bb06-4140-8660-90fdf7bc500f