Hällristning L1986:3730 i Simrishamns
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 ythuggen skeppsfigur, 18 cm l och 10 cm br (NNÖ - SSV). Belägen på en svagt sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Simrishamns socken i Simrishamn kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt sluttande hällmark vid kusten. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Simrishamns socken eller Simrishamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.549106
Longitud: 14.356856
Lämnings-ID: L1986:3730
Riksantikvarieämbetets ID: Simrishamn 45
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Socken: Simrishamns
Riksantikvarieämbetets information: » L1986:3730