Runsten L2017:3891 i Haga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:3891 i Haga
Foto av Runsten L2017:3891 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastulfr ok Ňíringr(?) ok Geirr(?) ok Holmlaug √ĺau l√©tu reisa stein √ĺenna eptir Eist, f√ī√įur sinn, ok Fastlaug at b√≥nda sinn. Gu√į hjalpi s√°lu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gr√•sten, ca 2 m h√∂g, ca 1,20 m bred (VNV-√ĖS√Ė) och 0,4 m tjock. Inskrift mot SSV v√§nda sidan. Runh√∂jden √§r ca 7 cm. I stenen g√•r nedtill en spricka. Stenen √§r inbyggd i en mur. Enligt Bureus stod stenen tidigare i Torslunda√§ng, platsen ok√§nd 1979. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastulv och √Ėring (?) och Ger (?) och Holml√∂g de l√§to resa denna sten efter Est, sin fader, och Fastl√∂g efter sin man. Gud hj√§lpe hans sj√§l." Uppm√•lad 1980. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid vägkanten."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N 30cg √Ė om och intill v√§gen (V 30cg N-√Ė 30cg S) samt 6 m VNV om v√§gsk√§l."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.678802
Longitud: 17.694539
Lämnings-ID: L2017:3891
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 13:1
Sveriges runinskrifter: U461 (Upplands runinskrifter)
Plats: Torslunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e0b1dd8a-6d5f-4ec3-93a7-aed2ea6c48e5