Runsten U461, L2017:3891 i Haga
Foto av Runsten U461, L2017:3891 i Haga
Foto av Runsten U461, L2017:3891 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastulfr ok Œringr(?) ok Geirr(?) ok Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir Eist, fôður sinn, ok Fastlaug at bónda sinn. Guð hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gråsten, ca 2 m hög, ca 1,20 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m tjock. Inskrift mot SSV vända sidan. Runhöjden är ca 7 cm. I stenen går nedtill en spricka. Stenen är inbyggd i en mur. Enligt Bureus stod stenen tidigare i Torslundaäng, platsen okänd 1979. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastulv och Öring (?) och Ger (?) och Holmlög de läto resa denna sten efter Est, sin fader, och Fastlög efter sin man. Gud hjälpe hans själ." Uppmålad 1980. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid vägkanten."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N 30cg Ö om och intill vägen (V 30cg N-Ö 30cg S) samt 6 m VNV om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.678822
Longitud: 17.694472
Lämnings-ID: L2017:3891
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 13:1
Sveriges runinskrifter: U461, (Upplands runinskrifter)
Plats: Torslunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3891