Runsten L2017:4271 i Haga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4271 i Haga
Foto av Runsten L2017:4271 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingifastr l√©t reisa stein eptir √ďleif, f√ī√įur sinn, ok Ey√įr eptir b√≥nda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, n√§rmast triangul√§rt tv√§rsnitt av gr√•sten, ca 3,2 m h√∂g,1,25 m bred (N-S) vid basen och 0,45 m tjock, upp√•t n√•got avsmalnande. Stenen lutar n√•got √•t S. Inskriften vetter mot √Ė. Runraden, som g√•r i en praktfull drakslinga, √§r ca 8 cm h√∂g. Stenen √§r v√§lbevarad, den st√•r inom ett gravf√§lt (nr 15). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingefast l√§t resa stenen efter Olev, sin fader, och √Ėd efter sin man." Uppm√•lad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m V √•kerkant (N-S). Terr√§ng. √Ė sidan av h√∂jdplat√• intill och V om uppskjutande sj√∂spets (S). Skogsmark (f d hagmark)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.68268
Longitud: 17.719973
Lämnings-ID: L2017:4271
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 16:1
Sveriges runinskrifter: U460 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråblå och skiffrig
Runristare: Fot 2 (A); Tjälve 1 (A); Torgöt Fotsarve (A); Orökja 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/05a8fae6-324b-4ee7-be76-300d56469989