Runsten U460, L2017:4271 i Haga
Foto av Runsten U460, L2017:4271 i Haga
Foto av Runsten U460, L2017:4271 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingifastr lét reisa stein eptir Óleif, fôður sinn, ok Eyðr eptir bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, närmast triangulärt tvärsnitt av gråsten, ca 3,2 m hög,1,25 m bred (N-S) vid basen och 0,45 m tjock, uppåt något avsmalnande. Stenen lutar något åt S. Inskriften vetter mot Ö. Runraden, som går i en praktfull drakslinga, är ca 8 cm hög. Stenen är välbevarad, den står inom ett gravfält (nr 15). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingefast lät resa stenen efter Olev, sin fader, och Öd efter sin man." Uppmålad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m V åkerkant (N-S). Terräng. Ö sidan av höjdplatå intill och V om uppskjutande sjöspets (S). Skogsmark (f d hagmark)"
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.68268
Longitud: 17.719973
Lämnings-ID: L2017:4271
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 16:1
Sveriges runinskrifter: U460, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråblå och skiffrig
Runristare: Fot 2 (A); Tjälve 1 (A); Torgöt Fotsarve (A); Orökja 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4271