Runsten L2017:4272 i Haga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4272 i Haga
Foto av Runsten L2017:4272 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Saxi l√©t gera merki √ĺessi eptir Eist, f√ī√įur sinn, ok √ěorgunnr eptir son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, ca 2,7 m h√∂g, 1,8 m bred (N-S) i basen, avsmalnande upp√•t (√∂versta bredd ca 1 m) och 0,6 m tjock. Stenen lutar √•t NN√Ė. Runinskriften g√•r i drakslinga och √§r ca 8 cm h√∂g, den vetter mot √Ė. Stenen st√•r inom ett gravf√§lt (i S). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Saxe l√§t g√∂ra dessa m√§rken efter Est, sin fader, och Torgunn (efter) sin son." Uppm√•lad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė sluttning p√• n√•got uppskjutande bergsrygg (√Ė-V) bev√§xt med l√∂v-och barrskog samt t√§t buskage, intill och V om smal sj√∂spets."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m NV om √•kerkant (SV-N√Ė)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.682158
Longitud: 17.71959
Lämnings-ID: L2017:4272
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 17:1
Sveriges runinskrifter: U459 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/86ff7819-dd5d-4255-8f96-d78cb4d2bf15