Runsten U459, L2017:4272 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Saxi lét gera merki þessi eptir Eist, fôður sinn, ok Þorgunnr eptir son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, ca 2,7 m hög, 1,8 m bred (N-S) i basen, avsmalnande uppåt (översta bredd ca 1 m) och 0,6 m tjock. Stenen lutar åt NNÖ. Runinskriften går i drakslinga och är ca 8 cm hög, den vetter mot Ö. Stenen står inom ett gravfält (i S). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Saxe lät göra dessa märken efter Est, sin fader, och Torgunn (efter) sin son." Uppmålad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttning på något uppskjutande bergsrygg (Ö-V) beväxt med löv-och barrskog samt tät buskage, intill och V om smal sjöspets."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m NV om åkerkant (SV-NÖ)."
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.682158
Longitud: 17.71959
Lämnings-ID: L2017:4272
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 17:1
Sveriges runinskrifter: U459, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4272