Runsten L2017:3827 i Haga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:3827 i Haga
Foto av Runsten L2017:3827 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eistr l√©t reisa ... eptir Svarth√īf√įa, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment best√•ende av tv√• delar till en och samma runsten.Delarna har passning i brottytorna. Materialet √§r gr√•,svartspr√§cklig, grovkornig granit. Ihoppassadem√§ter fragmenten55x48 cm, tjocklek 40 cm. Runh√∂jden √§r 6-7 cm. P√• ristningsytansyns rester av ornamentik och delar av ett fl√§tkors, i v√§nstrakanten rester av en runslinga. Inemot mitten √§r ristningsytanmissf√§rgad till en brunsvart nyans. Dess fragment har meds√§kerhet tillh√∂rt den sedan l√§nge f√∂rsvunna runstenen U 458.Stenen var tydligen redan d√• fragmentarisk. Efter Celsius bes√∂khar stenen f√∂rsvunnit och trots efterforskningar ej p√•tr√§ffats.De b√•da fragmenten har tydligen anv√§nts som byggmaterial viduppf√∂rande av en mang√•rdsbyggnad. Vid rivning av denna v√•ren -78,√•terfanns fragmenten. Vid genomletning av "rivningsh√∂gen"p√•tr√§ffades inte n√•gra fler runstensdelar. 1) Runstensfragment, 2I m√•lat. F√∂ inga till√§gg. Ca 25 m √ĖS√Ė om nr 1 √§r: 2) Fyndplatsf√∂r 1 1800-tals mynt (1803). 30 m √ĖN√Ė om nr 2 √§r: 3) Fyndplatsf√∂r 1 1800-tals mynt (1820). T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m VNV från manbyggnad (SV hörn)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.682996
Longitud: 17.699873
Lämnings-ID: L2017:3827
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 39:1
Sveriges runinskrifter: U458 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f2c71739-f5b7-4dd9-8a4e-aa1c3b8f806b