Runsten L2017:3586 i Haga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:3586 i Haga
Foto av Runsten L2017:3586 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Svarth√īf√įi l√©t reisa stein √ĺenna eptir √Ēnund, son sinn. Gu√į hjalpi √īnd hans ok √īllum kristnum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m hög, största bredd 1 m, uppåt avsmalnande, 0,45 m bred. Gråsten. Runhöjd vanligen 0,1 m. Inskriften vetter mot V. Stenen restes på denna plats 1940. Den låg tidigare påmarken 5 m åt NV. Enligt Upplands runinskrifter är uppgifterna om stenens ursprungliga läge inte säkra. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Svarthövde lät resa denna sten efter Anund, sin son. Gud hjälpe hans ande och alla kristna." Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttning av uppskjutande bergsrygg (N√Ė-SV) bev√§xt med l√∂v- och barrtr√§d. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m √ĖN√Ė om √•kergr√§ns (N 35cg V-S 35cg √Ė) och 7 m SV om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.682029
Longitud: 17.709076
Lämnings-ID: L2017:3586
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 18:1
Sveriges runinskrifter: U457 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kornig stenart
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/90dcb360-7cf3-497e-b424-7e2e01148cad