Runsten U457, L2017:3586 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Svarthôfði lét reisa stein þenna eptir Ônund, son sinn. Guð hjalpi ônd hans ok ôllum kristnum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m hög, största bredd 1 m, uppåt avsmalnande, 0,45 m bred. Gråsten. Runhöjd vanligen 0,1 m. Inskriften vetter mot V. Stenen restes på denna plats 1940. Den låg tidigare påmarken 5 m åt NV. Enligt Upplands runinskrifter är uppgifterna om stenens ursprungliga läge inte säkra. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Svarthövde lät resa denna sten efter Anund, sin son. Gud hjälpe hans ande och alla kristna." Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttning av uppskjutande bergsrygg (NÖ-SV) beväxt med löv- och barrträd. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m ÖNÖ om åkergräns (N 35cg V-S 35cg Ö) och 7 m SV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.682029
Longitud: 17.709076
Lämnings-ID: L2017:3586
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 18:1
Sveriges runinskrifter: U457, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kornig stenart
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3586