Runsten U456, L2016:4426 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ing... ... Þorbjôrn létu gera brú at Þegn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m h, 0,7 m br (NNV-SSÖ) vid basen och 0,4 m tj.Runhöjd 6-7 cm.Ristningen vetter mot ÖNÖ, men ornamentik finnsäven på den SSÖ smalsidan. Runstenen lutar svagt mot VSV. Denutgör Ö änden av en stenmur med planterad häck på Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NÖ-sluttande moränmark på åkerholme i odlad dal. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m SSÖ om mindre vägkorsning"
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646439
Longitud: 17.855005
Lämnings-ID: L2016:4426
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 181:1
Sveriges runinskrifter: U456, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tollsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå skiffrig stenart
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4426