Runsten L2016:4426 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:4426 i Odensala
Foto av Runsten L2016:4426 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ing... ... √ěorbj√īrn l√©tu gera br√ļ at √ěegn, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m h, 0,7 m br (NNV-SS√Ė) vid basen och 0,4 m tj.Runh√∂jd 6-7 cm.Ristningen vetter mot √ĖN√Ė, men ornamentik finns√§ven p√• den SS√Ė smalsidan. Runstenen lutar svagt mot VSV. Denutg√∂r √Ė √§nden av en stenmur med planterad h√§ck p√• Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N√Ė-sluttande mor√§nmark p√• √•kerholme i odlad dal. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m SS√Ė om mindre v√§gkorsning"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646439
Longitud: 17.855005
Lämnings-ID: L2016:4426
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 181:1
Sveriges runinskrifter: U456 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tollsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå skiffrig stenart
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/43d3d4b3-9768-4498-a329-5972050a8e17