Runsten L2016:3963 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:3963 i Odensala
Foto av Runsten L2016:3963 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorkell ok G√≠sl l√°ta reisa √ĺenna stein eptir br√≥√įur sinn Styrbj√īrn, ok S√¶fari. V√©seti hj√≥. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,5 m h, 0,8 m br (√Ė 10cg N-V 10cg S) och 0,33m tj. Runh√∂jd 7-9 cm. Ristningen vetter mot SS√Ė. 4 m V 30cg S omnr 1√§r 2) Runsten, granit, 2,25 m h, 0,55-0,65 m br (N√Ė-SV) och0,3-0,45 m tj. Runh√∂jd 6-8 cm. Ristningen vetter mot S√Ė Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät lermark. Åkermark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 3 m NNV om v√§g (√ĖN√Ė-VSV) och 5 m S om √•kerkant (√Ė-V)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65183
Longitud: 17.836692
Lämnings-ID: L2016:3963
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 69:1
Sveriges runinskrifter: U454 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kumla
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/da7d95e3-38b3-4426-a347-096271642bec