Runsten L2016:4550 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:4550 i Odensala
Foto av Runsten L2016:4550 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Fastgeirr/Fastger√įr ok V√©mundr l√©tu reisa ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravf√§lt, 195x140 m (NV-S√Ė), best√•ende av ca 90 fornl√§mningar.Dessa utg√∂res av 11 h√∂gar, ca 71 runda eller n√§rmast rundastens√§ttningar, varav n√•gra h√∂gliknande, 5 rektangul√§ra ellern√§rmast rektangul√§ra stens√§ttningar, 1 kvadratisk stens√§ttning,1runsten och uppgift om 1 runristning i fast h√§ll. H√∂garna √§r 7-14m diam och 0,7-1,8 m h. N√•gra har i ytan enstaka till talrikastenar, 0,2-0,6 m st. N√•gra √§r mer eller mindre skadade med eneller flera gropar i mitten eller ytan. De √§r bel√§gna l√§ngsmor√§nryggen i gravf√§ltets mittparti. De runda eller n√§rmast rundastens√§ttningarna √§r 4-12 m diam och 0,2-0,7 m h. Samtliga √§r√∂vertorvade utom en bel√§gen i N intill runstenen. Den √§r 10 mdiam och 0,4 m h med n√•got oj√§mn fyllning av 0,3-0,7 m st, delvis√∂vermossade stenar. Tv√• stens√§ttningar har mittsten?, 0,3-0,5 mst och 0,1-0,3 m h. N√•gra har i mitten grop, 1-2 m diam och0,1-0,3 m dj, de flesta √§r oj√§mna och tuviga i ytan. N√•gra √§rbel√§gna i Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kr√∂n och sluttningar av mindre, flack mor√§nrygg (NNV-SS√Ė) i l√§ttS-sluttande mor√§nmark N om odlad dal. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begr√§nsas i N och √Ė delvis av v√§g"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.680955
Longitud: 17.863905
Lämnings-ID: L2016:4550
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 116:2
Sveriges runinskrifter: U449 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/947f7ded-d3ff-4213-b736-0dcb432171ad