Runsten L2016:3495 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:3495 i Odensala
Foto av Runsten L2016:3495 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ćgull ok Bj√īrn l√©tu reisa stein eptir √ěorstein, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,9 m h, intill 1,45 m br (NN√Ė-SSV) och intill0,5 m tj, Runh√∂jd 8-9 cm. Ristningen vetter mot √∂s√∂. Runstenens√§gs vid tidigare inventering st√• √Ė om v√§gen och √§r ocks√• markerds√• p√• b√•de ekonomiska och topografiska kartan. Den √§r s√•lundaflyttad till V sidan av v√§gen eller tidigare felmarkerad. Denst√•r nu p√• gr√§nsen till gravf√§lt nr116. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Obetydligt S-sluttande moränmark i N kanten av odlad dal. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m VSV om vägkorsning"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.680778
Longitud: 17.865112
Lämnings-ID: L2016:3495
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 135:1
Sveriges runinskrifter: U448 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8e61e977-1ced-4035-8dc4-2928b955d677