Runsten L2016:4297 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:4297 i Odensala
Foto av Runsten L2016:4297 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok Herbj√īrn ok Nesbj√īrn ok Hemingr l√©tu reisa stein at Borgulf, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,9 m h, 1,7-1,9 m br (√Ė-V) och 0,2-0,4 m tj.Runh√∂jd 6-7 cm. Ristningen vetter mot S. 18 m V om nr 1 √§r: 2)Runsten, granit, 1,8 m h, 0,5-0,8 m br (√Ė-V) och 0,4-0,5 m tj.Runh√∂jd 5-8 cm. Ristningen vetter mot S. 7 m NNV om nr 2 √§r: 3)Stens√§ttningsliknande l√§mning, rund, 5 m diam och 0,4 m h.√Ėvertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,4 m st. P√•f√∂rdodlingssten. Bev√§xt med 4 r√∂nnar och n√•gra buskar. 12 m NN√Ė om nr3 √§r: 4) Stens√§ttningsliknande l√§mning, rund, 5 m diam och 0,5 mh. √Ėvertorvad med i ytan talrika stenar, 0,3-0,7 m st. Bev√§xt medtv√• r√∂nnar och n√•gra buskar. P√• samma √•kerimpediment √§rytterligare n√•gra stens√§ttningsliknande f√∂rh√∂jningar Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Litet impediment i svagt S-sluttande åker. Beväxt med glesblandskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 2 m N om √•ker (√Ė-V)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657376
Longitud: 17.816915
Lämnings-ID: L2016:4297
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 42:2
Sveriges runinskrifter: U444 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bromsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d5fd4f3a-599d-4518-b423-666358b9ff73