Runsten U444, L2016:4297 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok Herbjôrn ok Nesbjôrn ok Hemingr létu reisa stein at Borgulf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,9 m h, 1,7-1,9 m br (Ö-V) och 0,2-0,4 m tj.Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot S. 18 m V om nr 1 är: 2)Runsten, granit, 1,8 m h, 0,5-0,8 m br (Ö-V) och 0,4-0,5 m tj.Runhöjd 5-8 cm. Ristningen vetter mot S. 7 m NNV om nr 2 är: 3)Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0,4 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,4 m st. Påfördodlingssten. Beväxt med 4 rönnar och några buskar. 12 m NNÖ om nr3 är: 4) Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0,5 mh. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,3-0,7 m st. Beväxt medtvå rönnar och några buskar. På samma åkerimpediment ärytterligare några stensättningsliknande förhöjningar Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Litet impediment i svagt S-sluttande åker. Beväxt med glesblandskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 2 m N om åker (Ö-V)"
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657376
Longitud: 17.816915
Lämnings-ID: L2016:4297
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 42:2
Sveriges runinskrifter: U444, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bromsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4297