Runsten L2016:4498 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:4498 i Odensala
Foto av Runsten L2016:4498 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Ey... ... f√ī√įur sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 0,65 m h, 0,65 m br (NNV-SS√Ė) och 0,2 m tj.Runh√∂jd 7 cm. Runstenen √§r l√∂st uppst√§lld mot en st√∂r l√∂nn, ochlutar kraftigt mot V. Ristningen vetter mot √ĖN√Ė. Runstenen √§rfragmentarisk. Enligt muntlig uppgift har stenen varit inmurad ien tv√§ttstugegrund vid nuvarande v√§gkorsningen ca 20-30 m mot SV.M√∂jligen har den st√•tt l√§ngs den forntida? v√§gen nr 122, vilket√§ven runstenen nr 189 har gjort. 2 m SV om nr 1 √§r 2) Flat h√§ll,granit, 1,4x0,7 m (√Ė-V) och 0,2 m tj. Form och storlek√∂verensst√§mmer n√•gorlunda med den f√∂rsvunna runstenen U 441,vilken funnits vid pr√§stg√•rden Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark i odlad dal. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om v√§g (√Ė-V)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.665289
Longitud: 17.848873
Lämnings-ID: L2016:4498
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 121:1
Sveriges runinskrifter: U443 (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9296e2f0-88c8-47ab-9cab-ec5ddea6e044