Runsten L2016:4414 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:4414 i Odensala
Foto av Runsten L2016:4414 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Br√ļsi ok √ěormundr l√©tu r√©tta ... f√ī√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,62 m h, 1,05 m br (N 10cg √Ė-S 10cg V) ochintill 0,5 m tj. Runh√∂jd 6-7 cm. Ristningen vetter mot √Ė. Stenenlutar svagt mot V Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan åker i odlad dal"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m VNV om v√§g (NN√Ė-SSV)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.663287
Longitud: 17.846925
Lämnings-ID: L2016:4414
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 189:1
Sveriges runinskrifter: U442 (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/078cd051-19d9-4f31-8171-066f5f7ced3a