Runsten L2016:7160 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:7160 i Norrsunda
Foto av Runsten L2016:7160 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ě√≥rir ok Hr√≥√įa l√©tu reisa stein √ĺenna eptir Borgulf, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gr√•sten, 1,2 m h 0,9 m br (V 30cg N-√Ė 30cg S) vidmarken och avsmalnande upp√•t, ca 0,4 m tj. Ristningen v√§nd mot S.Runh√∂jd 6-8 cm. B√∂r reng√∂ras och im√•las. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flack moränmark vid foten av bergsrygg i dagen. Betesmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N 20cg √Ė om v√§g. 18 m V 10cg N om SV h√∂rnet av lada"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588377
Longitud: 17.918762
Lämnings-ID: L2016:7160
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 36:1
Sveriges runinskrifter: U429 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Öshusby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Glimmerrik gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6f4693fb-70cc-41ba-a6a5-617c3e91aee2