Runsten U429, L2016:7160 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir ok Hróða létu reisa stein þenna eptir Borgulf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråsten, 1,2 m h 0,9 m br (V 30cg N-Ö 30cg S) vidmarken och avsmalnande uppåt, ca 0,4 m tj. Ristningen vänd mot S.Runhöjd 6-8 cm. Bör rengöras och imålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flack moränmark vid foten av bergsrygg i dagen. Betesmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N 20cg Ö om väg. 18 m V 10cg N om SV hörnet av lada"
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588377
Longitud: 17.918762
Lämnings-ID: L2016:7160
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 36:1
Sveriges runinskrifter: U429, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åshusby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Glimmerrik gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7160