Runsten L2016:7807 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:7807 i Norrsunda
Foto av Runsten L2016:7807 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Gunnarr ok Gullaug létu reisa stein eptir uiki ..., son sinn. §Q Gunnarr ok Gullaug létu reisa stein eptir Víghjalm, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Gravf√§lt 100x55 m (N 35cg V-S 35cg √Ė) best√•ende av ca 30fornl√§mningar. Dessa utg√∂ras av ca 20 runda stens√§ttningar och1runsten. Stens√§ttningarna √§ro ca 4-8 m diam och ca 0,2-0,5 m h.Flera ha tydliga kantkedjor av ca 0,2-0,8 m l och ca 0,2-0,4 m hstenar. √Ėvertorvade. Flera av stens√§ttningarna √§ro skadade genomskattgr√§vning. P√• gravf√§ltet finnas √§ven rester (S h√§lften) aven h√∂g, ca 10 m diam och ca 1,0 m h. 2)Runstenen st√•r igravf√§ltets N del. (Ca 2,5 m S om landsv√§g). Den √§r ca 2,3 m h,2,0 vid basen samt 0,75 vid toppen (N√Ė-SV) och den v√§nder denristade sidan mot N. Runornas h√∂jd √§r 10 cm. Runstenen √§rhopsatt av tre stycken. En del av runstenen saknas. Gravf√§ltet√§r bev√§xt med enstaka granar och l√∂vtr√§d. Gunnar och Gull√∂g l√§toresa stenen efter ----- sin son -----. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt krön och sluttningar av bergrygg med moränavlagringar.Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I NV, gränsande mot väg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587933
Longitud: 17.882583
Lämnings-ID: L2016:7807
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 47:2
Sveriges runinskrifter: U428 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1c6d1616-eeea-4257-9655-771b30eb5b8f