Runsten U427, L2016:8054 i Norrsunda
Foto av Runsten U427, L2016:8054 i Norrsunda
Foto av Runsten U427, L2016:8054 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,40 m h, 0,85 m br (N-S) 0,3 m tj. Ristningen vetter motÖ. Runhöjd 6 cm. Lagad med stenkitt. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av bergsryggmed moräntäcke. Barrskog med enstakalövträd"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m V 20cg S om nedlagd väg"
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557467
Longitud: 17.896739
Lämnings-ID: L2016:8054
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 58:1
Sveriges runinskrifter: U427, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallstanäs (linsunda)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8054