Runsten L2016:8054 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:8054 i Norrsunda
Foto av Runsten L2016:8054 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,40 m h, 0,85 m br (N-S) 0,3 m tj. Ristningen vetter mot√Ė. Runh√∂jd 6 cm. Lagad med stenkitt. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė-sluttning av bergsryggmed mor√§nt√§cke. Barrskog med enstakal√∂vtr√§d"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m V 20cg S om nedlagd väg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.57809
Longitud: 17.898467
Lämnings-ID: L2016:8054
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 58:1
Sveriges runinskrifter: U427 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallstanäs (linsunda)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8f43d33b-101e-4789-8b52-b69b51327758