Runsten L2016:8058 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:8058 i Norrsunda
Foto av Runsten L2016:8058 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorsteinn l√©t reisa stein √ĺenna eptir J√īrund, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av mor√§nmark. Impediment i √•ker. √Ökerkant. Runsten,1,7 m h, 1,0 m br vid basen och 0,5 m br i toppen (NV-S√Ė) och 0,5m tj, ristningen v√§nd √•t SV. Runh√∂jd 0,06 m. Stenen har varitavslagen p√• mitten. Nu lagad med stenkitt. T"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"48 m √Ė om v√§g"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557765
Longitud: 17.896444
Lämnings-ID: L2016:8058
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 68:1
Sveriges runinskrifter: U426 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallstanäs (linsunda)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/574475eb-960a-4e03-bed5-0a17ba3db35d