Runsten U423, L2016:8111 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketill lét rétta stein þenna eptir Ingulf(?)/Ingvar(?), fôður sinn. Guð hjalpi hans ônd ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, grå granit, 20 m h, 0,7 m bred och 0,55 m tj. På denSV sidan är en runslinga med 0,07 m h runor samt ett kors 9 m NNVom 1. 2) Runristning, i flyttblock höjd 1,1 m och bredd 1,4 m. Påden Ö sidan är en runslinga med 0,06 m h runar samt ett kors.Nedre delen blocket skadat. (Frostsprängt). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV sluttande moränbacke, Lövskog"
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.572677
Longitud: 17.851179
Lämnings-ID: L2016:8111
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 78:1
Sveriges runinskrifter: U423, (Upplands runinskrifter)
Plats: Rosersberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8111