Runsten U422, L2016:7265 i Norrsunda
Foto av Runsten U422, L2016:7265 i Norrsunda
Foto av Runsten U422, L2016:7265 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§PA ... þenna eptir Múla(?) fôður/bróður sinn ok Múla(?) ... §PB Gunnarr risti rúnar þessar eptir mág sinn ... §QA ... þenna eptir Múla(?) fôður/bróður sinn ok Múla(?) ... §QB ... þessar eptir mág sinn ... ... Gunnarr risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av ca 0,45x0,3 m vid basen och ca 1 m h. (N 20cgÖ-S 20cg V) med ristning åt V och S, Runhöjd 0,09-0,11 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 30 cm från flygelknuten"
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.57467
Longitud: 17.844487
Lämnings-ID: L2016:7265
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 76:1
Sveriges runinskrifter: U422, (Upplands runinskrifter)
Plats: Rosersberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7265