Runsten L2016:8199 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:8199 i Norrsunda
Foto av Runsten L2016:8199 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilv√© l√©t reisa stein √ĺenna eptir Ketil, f√ī√įur sinn, ok Gyr√≠√įr eptir b√≥nda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 421 fragment av ca 1 m br (√ĖS√Ė-VNV) vid basen och ca1,3 m h. 0,2-0,4 m tj. Ristningen √§r v√§nd mot S. Runh√∂jd, 0,06 m. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.572839
Longitud: 17.829455
Lämnings-ID: L2016:8199
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 72:1
Sveriges runinskrifter: U421 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rosersberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/662baef2-0855-454c-8199-2c726fdcd682