Runsten U421, L2016:8199 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir Ketil, fôður sinn, ok Gyríðr eptir bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 421 fragment av ca 1 m br (ÖSÖ-VNV) vid basen och ca1,3 m h. 0,2-0,4 m tj. Ristningen är vänd mot S. Runhöjd, 0,06 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.572839
Longitud: 17.829455
Lämnings-ID: L2016:8199
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 72:1
Sveriges runinskrifter: U421, (Upplands runinskrifter)
Plats: Rosersberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8199