Runsten L2016:7660 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:7660 i Norrsunda
Foto av Runsten L2016:7660 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein √ĺenna eptir Bj√īrn, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av ca 60x30 cm, vid basen, ca 1 m h. ( V 20cgS-√Ė 20cg N ) med ristningen √•t S. Runh√∂jd 0,06 m. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Backsluttning √•t SS√Ė mot sj√∂n, park"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Beskrivning och markering överförda från Rosersbergsinv. nr 70"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.57212
Longitud: 17.84583
Lämnings-ID: L2016:7660
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 70:1
Sveriges runinskrifter: U420 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rosersberg
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ac7ca41d-ca02-474f-92ee-c124dc368851