Runsten L2016:4201 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:4201 i Odensala
Foto av Runsten L2016:4201 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Forkunnr ok Gamall l√©tu reisa stein √ĺenna eptir Una/Unna, f√ī√įur sinn. Gu√į hjalpi anda Una/Unna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,6 m h, 1 m br (√Ė-V) och intill 0,5 m tj. Runh√∂jd6-8 cm. Ristningen vetter mot N. Stenen lutar obetydligt mot S.K:B√∂r Reng√∂ras och im√•las. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning av mindre mor√§nh√∂jd N√Ė om M√§larvik. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m SV om bostadshus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.655255
Longitud: 17.745151
Lämnings-ID: L2016:4201
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 261:1
Sveriges runinskrifter: U409 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lövstaholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torfast (A); √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2cb7d216-7ffc-4bea-948e-08e51cc0d052