Runsten L2015:2362 i Sigtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:2362 i Sigtuna
Foto av Runsten L2015:2362 i Sigtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ďfeigr l√©t reisa √ĺenna stein eptir systr s√≠nar tv√¶r, T√≥ra(?) ok Hr√≥√įv√©. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gr√•sten, ca 2 m h pyramidformad med tv√• sidor ca1-1,20 m br, de andra ca 0,6 m br. Slingor √•t S√∂der och √Ėster,runor endast √•t √Ėstersidan. Runh√∂jd 5-8 cm = U393. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"√ĖN√Ė om och intill gatan (Runstigen) (SS√Ė-NNV) och ca 8 m N√Ė omvilla (√Ė h√∂rn) samt i v√§gsk√§l mellan gata och parkv√§g. 34 m NNVom nr 24"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61702
Longitud: 17.715947
Lämnings-ID: L2015:2362
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 23:1
Sveriges runinskrifter: U393 (Upplands runinskrifter)
Plats: Borgmästarvreten
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (A) [Källström 1999:113f]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fb534dd9-cca2-481f-ad01-890558725869