Runsten L2015:3005 i Sigtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:3005 i Sigtuna
Foto av Runsten L2015:3005 i Sigtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn l√©t rista r√ļnar √ĺessar ... ... h√©t annarr, √Ēzurr √ĺri√įi, Geirmundr fj√≥r√įi -uki ... ... var √ĺeira m√≥√įir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, inhuggen √• flyttblock, ca 5x3 m (NN√Ė-SSV), ca 2 m h.Ristningen vetter √•t v√§ster,ca 1,4 m l ca 0,6 m h. Runh√∂jd 9-12cm. U 392. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV sluttning om bergrygg. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 6 m √ĖN√Ė om gatan (Runstigen) NNV-SS√Ė och 50 m N om huvudgatasamt 6 m VNV om villa"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616472
Longitud: 17.716105
Lämnings-ID: L2015:3005
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 24:1
Sveriges runinskrifter: U392 (Upplands runinskrifter)
Plats: Klockbacken
Placering:
Föremål: Flyttblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/098a48a8-77a0-408c-8a0d-569ad913dbbc