Runsten L2015:2608 i Sigtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:2608 i Sigtuna
Foto av Runsten L2015:2608 i Sigtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... reisa ... ... Gu√į hjalpi √īnd ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, ca 0,6x0,5 m, inmurad i gravkapell. Runhöjd ca 8 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618305
Longitud: 17.721912
Lämnings-ID: L2015:2608
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 29:2
Sveriges runinskrifter: U381 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkogården
Placering: Inmurad i √Ė ytterv√§ggen till Gernerska gravkoret.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6e6fa23e-5c0e-4007-8c38-4a05d9443977