Runsten U380, L2015:2609 i Sigtuna
Foto av Runsten U380, L2015:2609 i Sigtuna
Foto av Runsten U380, L2015:2609 i Sigtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásbjôrn ok Kúss(?)/Guss(?) létu ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Nr 1 = U 380 av gråsten ca 1 m h, 0,5 m br och 0,2 m tj. Runradenca 7 cm h. Största delen av stenen är tydligen borta. Ca 10 m S20cg V om 1 är 2) 0 U 381 ca 10 m S om nr 1 av gråsten inmurad igravkapell ca 0,6x0,5 m. Runraden ca 8 cm h. Största delensaknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m V 30cg S om Maria Kyrkan (NV hörn)"
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618408
Longitud: 17.722042
Lämnings-ID: L2015:2609
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 29:1
Sveriges runinskrifter: U380, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkogården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Skiffrig bergart
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2609