Runsten L2015:2728 i Sigtuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Friserstenen
Foto av Runsten L2015:2728 i Sigtuna
Foto av Runsten L2015:2728 i Sigtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fr√≠sa gildar l√©tu reisa stein √ĺenna eptir √ěorkel, gilda sinn. Gu√į hjalpi √īnd hans. √ěorbj√īrn risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618055
Longitud: 17.722947
Lämnings-ID: L2015:2728
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 30:6
Sveriges runinskrifter: U379 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkogården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (S); Torbjörn skald (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Friserstenen
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bd52b211-51f6-4570-869b-72754f2db222