Runsten U376, L2015:8070 i Vidbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir Ragna, son sinn, ok Ragnhildr eptir bónda sinn. Steinn risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråsten, 1,4 m h, 0,1 m br, 0,1 m tj. Runhöjd 6 cm.Ristningen vetter mot N 20cg Ö. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vidbo socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lermark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N hörn av kyrkogårdsmur. Lutad mot muren"
Vill du se flera runstenar i Vidbo socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711262
Longitud: 18.005143
Lämnings-ID: L2015:8070
Riksantikvarieämbetets ID: Vidbo 16:1
Sveriges runinskrifter: U376, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vidbo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Skiffrig stenart
Runristare: Sven 3 (S); Sten (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Vidbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8070