Runsten U375, L2015:8169 i Vidbo
Foto av Runsten U375, L2015:8169 i Vidbo
Foto av Runsten U375, L2015:8169 i Vidbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigfastr ok Ginnlaug þau létu rétta stein þenna eptir Vinaman, son sinn. En hann varð dauðr í Bógi(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gråsten, 1,9 m h, 1,1 m br, 0,4 m tj. Runhöjd 8 cm. Dnr7290/69 Frigjord från lavar. Lagning tidigare m stenkitt. Resningpå betryggande sten och cementgrund. Tätning av sprickor. Stenenflyttades ej på grund av risk för skador i tidigare lagningar.Stenen som sjunkit höjdes. Inprickningen på fotokartan flyttades10 m NV. Ristningen vetter mot S 35cg V. TU 375. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vidbo socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränrygg (N-S). Parkeringsplats"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m Ö om landsväg, omedelbart SV om kyrkogårdsmur"
Vill du se flera runstenar i Vidbo socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.710787
Longitud: 18.004586
Lämnings-ID: L2015:8169
Riksantikvarieämbetets ID: Vidbo 18:1
Sveriges runinskrifter: U375, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vidbo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Skifferrik gnejs
Runristare: Torfast (A); Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Vidbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8169