Runsten U374, L2016:9165 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu rétta stein þenna eptir ... ... Hann fell á Grikklandi. Guð hjalpi sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rest av, 120x116x27 cm. Stenen påträffades i en stuga påÖrby gård, inmurad i ugnen. Stenen granit, var starkt flagnad påden yta som legat uppåt. Några runor kunde inte konstateras. Rev,juni-79. Vid besiktningen var spismuren nerrasad. Runstenen hartroligen slagits till för att passa in i spismuren. Dessa bitarlåg nu också i stenhögen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I stuga, 25 m SÖ Örby gårds mangårdsbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.685323
Longitud: 18.023002
Lämnings-ID: L2016:9165
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 283:1
Sveriges runinskrifter: U374, (Upplands runinskrifter)
Plats: Örby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9165