Runsten U373, L2016:8904 i Skepptuna
Foto av Runsten U373, L2016:8904 i Skepptuna
Foto av Runsten U373, L2016:8904 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarpi lét stein eptir sonu sína tvá. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m br (Ö-V) 0,8 m br och 0,4 m tj. Runorna är5,5-8 cm st. Ristningen vettermot S. (U 373) T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av flack moränkulle med berg i dagen. Impediment i åkermark(barrträd)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"m N om landsväg (Ö-V). S kant av åkerholme"
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687487
Longitud: 18.023267
Lämnings-ID: L2016:8904
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 100:1
Sveriges runinskrifter: U373, (Upplands runinskrifter)
Plats: Örby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8904