Runsten L2016:8904 i Skepptuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:8904 i Skepptuna
Foto av Runsten L2016:8904 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarpi lét stein eptir sonu sína tvá. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m br (√Ė-V) 0,8 m br och 0,4 m tj. Runorna √§r5,5-8 cm st. Ristningen vettermot S. (U 373) T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av flack moränkulle med berg i dagen. Impediment i åkermark(barrträd)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"m N om landsv√§g (√Ė-V). S kant av √•kerholme"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687451
Longitud: 18.023265
Lämnings-ID: L2016:8904
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 100:1
Sveriges runinskrifter: U373 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Ėrby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/464d6482-2200-4c6e-940b-c45cbbb70aa8