Runsten L2016:8403 i Skepptuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:8403 i Skepptuna
Foto av Runsten L2016:8403 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorsteinn ok √ěegn ok Sjalfi, √ĺeim h√©t Gilla m√≥√įir, √ĺeir l√©tu r√©tta stein √ĺenna eptir Sighvat, f√ī√įur sinn. Gu√į hjalpi hans s√°l. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gnejsgranit, 1,9 m h, 0,8-1,1 m br (N√Ė-SV) och 0,3-0,8m tj. Runh√∂jd 8-9 cm. Ristningen vetter √•t S√Ė. Den √§r granthuggen och nu h√∂gst sv√•rl√§st. Uppm√•lning saknas. Stenen √§rkringskolad med 0,2-0,4 m st stenar. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m SS√Ė gammal landsv√§g (√ĖN√Ė-VSV) och 33 m N 20cg √Ė om nylandsv√§g (√ĖS√Ė-VNV). 16 m V om √•ker"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720607
Longitud: 18.058213
Lämnings-ID: L2016:8403
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 130:1
Sveriges runinskrifter: U372 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Önsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/81ea5bee-4eda-4db5-83d1-2640984078c7