Runsten U372, L2016:8403 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn ok Þegn ok Sjalfi, þeim hét Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir Sighvat, fôður sinn. Guð hjalpi hans sál. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gnejsgranit, 1,9 m h, 0,8-1,1 m br (NÖ-SV) och 0,3-0,8m tj. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter åt SÖ. Den är granthuggen och nu högst svårläst. Uppmålning saknas. Stenen ärkringskolad med 0,2-0,4 m st stenar. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m SSÖ gammal landsväg (ÖNÖ-VSV) och 33 m N 20cg Ö om nylandsväg (ÖSÖ-VNV). 16 m V om åker"
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720607
Longitud: 18.058213
Lämnings-ID: L2016:8403
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 130:1
Sveriges runinskrifter: U372, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ånsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8403