Runsten L2016:8433 i Skepptuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:8433 i Skepptuna
Foto av Runsten L2016:8433 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1 ljusgrå granit 2,10 m h, 0,75 m br (N-S) och 0,25 m tj.Runhöjd 9 cm. Ristningen vetter åt V. Stenen som tidigare varitsprucken i 2 delar lagades med stenkitt och restes på nuvarandeplats år 1940. Enligt Upplands runinskrifter skall den "fordomstått, invid en bantasten, hvilken är på en grafkulle i bynsöstra gärde" T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag S sluttning av moränhöjd. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m S om bostadshus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687472
Longitud: 18.040621
Lämnings-ID: L2016:8433
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 6:1
Sveriges runinskrifter: U370 (Upplands runinskrifter)
Plats: Herresta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit av ljusgrå färg
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6a99e960-11ed-4204-a0ca-fd85b74bab22