Runsten L2016:9225 i Skepptuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:9225 i Skepptuna
Foto av Runsten L2016:9225 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Folkmarr l√©t reisa stein √ĺenna eptir Folkbj√īrn, son sinn. S√° enda√įist ok me√į Grikkjum. Gu√į hjalpi hans √īnd ok s√°lu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 2 m h, 0,3-0,9 m br (VNV-√ĖS√Ė) och 0,3-0,4 mtj. Runh√∂jd 8-9 cm. Ristningen vetter mot SSV. Nyligen i m√•lad.P√• baksidan √§r 1 ristad kantig figur 0,5x0,5 m, nyligen im√•lad.Skiss se boken. Stenen ska ha p√•tr√§ffats i kyrkog√•rdsmuren. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV sluttning av moränrygg. Tomtmark-kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m SSV om kyrka och 2,5 m VNV om vapenhus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709131
Longitud: 18.092748
Lämnings-ID: L2016:9225
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 1:1
Sveriges runinskrifter: U358 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skepptuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/369fbe19-a288-4c60-828d-553173d2b741