Runsten U357, L2016:8741 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vargas(?)/Varghôss(?) ok Arnkell ok Andvéttr ok Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir Holma, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 2,3 m h, 0,35-1,1 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och0,35-0,7 m tj. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Nyligeni målad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ sluttning av moränrygg. Tomtmark-kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SÖ om SÖ hörnet av kyrka och 32 m V om Kyrkogårdsmur"
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708804
Longitud: 18.09369
Lämnings-ID: L2016:8741
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 3:1
Sveriges runinskrifter: U357, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skepptuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8741