Runsten U354, L2016:5025 i Lunda
Foto av Runsten U354, L2016:5025 i Lunda
Foto av Runsten U354, L2016:5025 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gullaug ok Holma létu reisa stein þenna eptir Svein, bróður sinn, Vafra arfa. Guð hjalpi ônd hans ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgranit, 2,15 m h, vid basen 1,15 m br, vid toppen 0,38 m br (N-S) och 0,37 m tj vid basen samt 0,26 m tj vid toppen. Runhöjd 8,5-9,5 cm. Ristningen på den Ö sidan. Imålad med rödfärg. Stenen är flyttad, rest på sin nuvarande plats 1942. Tidigare inmurad i Ö kyrkoväggen. Skiss i inventeringsboken, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nära hörnet av svag Ö-sluttning av moränhöjd med berg i dagen.Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö om Ö kyrkogårdsmuren samt 17 m Ö om långskeppets SÖ-hörn."
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.666841
Longitud: 18.046796
Lämnings-ID: L2016:5025
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 15:1
Sveriges runinskrifter: U354, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lunda kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5025